...

Wybierz swojego kandydata!

Przejrzyj listę kandydatów, którym zależy na zdaniu obywateli.
Wybory 2024

Najnowsze informacje wyborcze

Wybory samorządowe 2024: okręgi, listy, kandydaci

W Polsce przepisy dotyczące kandydowania w wyborach samorządowych są określone w Kodeksie Wyborczym. Kodeks Wyborczy w Polsce to akt prawny określający zasady i procedury przeprowadzania wyborów oraz referendów. Kodeks Wyborczy zawiera szczegółowe regulacje dotyczące różnych rodzajów wyborów, takich jak wybory samorządowe, wybory do Sejmu i Senatu, czy też wybory do Parlamentu Europejskiego. Obejmuje także przepisy dotyczące finansowania kampanii wyborczych, rejestracji kandydatów, przeprowadzania głosowań, liczenia głosów, i innych aspektów związanych z procesem wyborczym. Najnowsza wersja Kodeksu Wyborczego została uchwalona przez Sejm i Senat oraz podpisana przez Prezydenta RP.

Kto może kandydować w wyborach samorządowych?

Poniżej przedstawiamy ogólne kryteria, które muszą być spełnione przez osoby zamierzające kandydować w wyborach samorządowych:
  • Obywatelstwo polskie: Kandydaci muszą być obywatelami Polski.
  • Wiek: Zazwyczaj minimalny wiek, od którego można kandydować, to 18 lat.
  • Prawo wyborcze: Osoba zamierzająca kandydować musi mieć prawo do czynnego prawa wyborczego, co oznacza, że musi być wpisana do rejestru wyborców w miejscu zamieszkania.
  • Miejsce zamieszkania: W zależności od rodzaju wyborów samorządowych (np. wybory do rady gminy, rady powiatu, czy sejmików wojewódzkich), kandydat musi być mieszkańcem odpowiedniej jednostki administracyjnej.
  • Brak zakazu kandydowania: Osoby skazane za określone przestępstwa mogą być wykluczone z możliwości kandydowania w wyborach.
  • Warunki zdrowotne: W Polsce nie ma ogólnych wymagań dotyczących stanu zdrowia kandydatów, ale w praktyce osoby kandydujące muszą być zdolne do sprawowania mandatu.
  • Rejestracja: Kandydaci muszą zarejestrować swoją kandydaturę w odpowiednim terminie i spełnić określone formalności, takie jak zbieranie wymaganej liczby podpisów poparcia.
  • Partie polityczne: Osoby kandydujące mogą startować jako niezależni kandydaci lub jako przedstawiciele partii politycznych.
Należy pamiętać, że szczegółowe zasady mogą się różnić w zależności od rodzaju wyborów samorządowych (np. wybory do rady gminy, rady powiatu, czy sejmików wojewódzkich) oraz od miejscowości, więc zawsze warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami przed podjęciem decyzji o kandydowaniu.

Twójpolityk.pl