...
donald tusk

Wybory samorządowe 2024. Znane są już prawdopodobne daty

Premier Donald Tusk poinformował o planowanych datach w 2024 r., w których mogłyby odbyć się wybory samorządowe.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Wyborczego, termin wyborów samorządowych ustala się na dzień wolny od pracy, który nie może być wcześniejszy niż 30 dni przed zakończeniem kadencji rad i nie później niż siedem dni przed jej zakończeniem, tj. do 30 kwietnia 2024 r. Z tego wynika, że wybory samorządowe muszą odbyć się między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r.

Najbardziej prawdopodobne daty wyborów

Premier Tusk wskazał najbardziej prawdopodobne daty wyborów samorządowych jako 7 kwietnia i 21 kwietnia, zwłaszcza w przypadku drugiej tury wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ustalając te daty, dążono do uniknięcia zbieżności ze świętami wielkanocnymi oraz długim majowym weekendem, gdy frekwencja wyborcza mogłaby być niższa.

Odnosząc się do kwestii ewentualnego wspólnego startu partii tworzących koalicję rządową w wyborach samorządowych, premier Tusk wyraził swoje poparcie dla tego pomysłu. Jak podkreślił, nie zamierza jednak narzucać decyzji partnerom koalicyjnym. Wskazał, że chciałby, aby koalicja występowała jako jednolita ekipa, ale zaznaczył, że ostateczna decyzja będzie należała do partnerów, a jeszcze nie odbyły się wiążące rozmowy na ten temat w obrębie koalicji. Premier podkreślił swoje zadanie jako lidera Koalicji Obywatelskiej – jest nim osiągnięcie jak najlepszego wyniku w wyborach samorządowych i potwierdzenie jedności, która została zaprezentowana 15 października 2023 roku w wyborach parlamentarnych.

Wybory samorządowe w Polsce

Wybory samorządowe w Polsce to proces demokratyczny, w ramach którego obywatele wybierają przedstawicieli do organów samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny w Polsce dzieli się na trzy szczeble: gminy, powiatu i województwa. Wybory samorządowe odbywają się zazwyczaj co cztery lata.

Udostępnij:

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *