...
wybory samorządowe głosowanie

Wybory samorządowe 2024. Zarejestrowano ponad 11 tysięcy komitetów wyborczych

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała wykaz komitetów wyborczych, które planują zarejestrować listy kandydatów w wyborach samorządowych. Zgłoszono łącznie 11 280 komitetów wyborczych, z czego prawie 80 procent zadeklarowało wystawienie kandydatów tylko w jednej gminie.

Do 12 lutego br. pełnomocnicy wyborczy mieli możliwość składania do Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego. PKW poinformowała o przyjęciu zgłoszeń 11 280 komitetów wyborczych. Zgodnie z wykazem opublikowanym przez PKW, zgłoszono 35 komitetów o zasięgu ogólnopolskim, 2240 komitetów w województwach oraz 9005 komitetów miejskich i gminnych.

Komitety wyborcze na wybory samorządowe 2024

Zgodnie z przepisami Kodeksu Wyborczego, prawo do utworzenia komitetu mieli zarówno partie polityczne, organizacje pozarządowe, jak i grupy wyborców. W tegorocznych wyborach samorządowych zgłoszono 24 komitety utworzone przez partie polityczne, w tym trzy komitety koalicyjne. Ponadto zarejestrowano 259 komitetów wyborczych organizacji i stowarzyszeń oraz 10 997 komitetów wyborczych wyborców.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym, komitety mają czas do 4 marca do godziny 16:00 na zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz rad dzielnic m.st. Warszawy. Zgłoszenie listy kandydatów w każdym okręgu wyborczym w gminie do 20 tysięcy mieszkańców powinno być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie. Natomiast zgłoszenie listy kandydatów w każdym okręgu w gminie liczącej powyżej 20 tysięcy mieszkańców lub w dzielnicy m.st. Warszawy powinno być poparte podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszkałych w danej gminie lub dzielnicy m.st. Warszawy. Kandydatów na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast komitety mogą zgłaszać gminnym komisjom wyborczym kandydatów do 14 marca 2024 roku do godziny 16:00. Warunkiem koniecznym jest zarejestrowanie listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów danej gminy.

Udostępnij:

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *