...
wybory samorządowe głosowanie

Wybory samorządowe 2024. Przedstawiamy pełny kalendarz wyborczy

Już w kwietniu 2024 r. będziemy wybierać przedstawicieli władz samorządowych. Przed wzięciem udziału w wyborach warto jest zapoznać się z kalendarzem wyborczym, którego celem jest zapewnienie przejrzystości i demokratycznego przebiegu procesu wyborczego.

Do 12 lutego ogłoszone zostaną obwieszczenia dotyczące okręgów wyborczych, ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. Do 22 lutego istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (odróżniających się od komisji obwodowych), a do 27 lutego te komisje zostaną oficjalnie powołane.

Ważne daty na wybory samorządowe w 2024 r.

Do 4 marca do godz. 16:00 trwa termin zgłaszania list kandydatów na radnych do terytorialnych komisji wyborczych, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego dotyczącego wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic. Do 8 marca zgłoszeni kandydaci na członków komisji obwodowych powinni być już znani. Do 13 marca przypisane zostaną numery list dla ogólnopolskich komitetów. Kandydatury na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast można zgłaszać do 14 marca 2024 r. do godz. 16:00. W kolejnych dniach zostaną losowane numery dla komitetów lokalnych.

Do 25 marca wyborcy niepełnosprawni oraz ci, którzy kończą 60 lat najpóźniej w dniu głosowania, mogą zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego. Mogą także zgłaszać zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego, jeśli w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski. Do 29 marca trwa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

Do kiedy można prowadzić kampanię wyborczą w 2024 r.?

Kampania wyborcza zakończy się 5 kwietnia 2024 r. o 24:00. Natomiast 7 kwietnia – to już czas na głosowanie! Ewentualna druga tura wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 21 kwietnia.

Udostępnij:

Skomentuj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *